Om DSKP
Om DSKP

Dansk Selskab for Klinisk Psykofarmakologi (DSKP) blev grundlagt i 2008 af en gruppe yngre læger i psykiatrien med særlig interesse for klinisk psykofarmakologi. Selskabet har til formål at udbrede viden om psykofarmakologi til fagpersoner, samt at stimulere klinisk psykofarmakologisk forskning, for i sidste ende at fremme en bedre og mere evidensbaseret psykofarmakologisk behandling af patienter. Formålet søges opnået gennem udgivelse af kliniske behandlingsvejledninger og beregnere, samt afholdelse af klinisk undervisning.

Selskabets medlemmer består primært af erfarne klinikere og forskere indenfor det psykiatriske speciale. Ved diskussion og vidensudveksling udarbejdes klinisk anvendelige vejledninger der tilgodeser evidensen fra kliniske undersøgelser, men også kliniske erfaringer.

DSKP modtager sponsorater fra medicinalindustrien. Selskabets sponsorer har ingen indflydelse på indholdet i selskabets udgivelser eller faglige aktiviteter. Sponsoraterne går primært til dækning af selskabets udgifter, heriblandt udgivelse af actioncards, vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside, undervisning samt interne og eksterne møder. Medlemmernes arbejde er ulønnet.